منابع فناوری اطلاعات برای مدارس. اهمیت آن چیست؟

بیست سال پیش احتمالاً می‌گفتم هیچ. اما پس از گذشت سال‌ها و مشاهده پیشرفت‌های فناوری، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش تبدیل به بازیگر مهمی شده است در آموزش و یادگیری و نظام آموزشی را از آنچه زمانی می‌شناختیم متحول کرده است.

بیشتر…