ابزارهای مدیریت خدمات و پروژه

برای برقراری خدمات و اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات ابزارها و رویه‌های متنوعی باید به‌کار گرفته شوند تا نتیجۀ کار ارزش‌آفرین و اثربخش باشد.

Scrum

اجرای پروژه‌های توسعۀ نرم‌افزار

ITIL

چارچوب طراحی، اجرا و بهبود خدمات فناوری اطلاعات

COBIT

چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات

PMBOK

چارچوب مدیریت پروژه‌ها

BABOK

چارچوب تحلیل کسب‌وکار

DevOps

چارچوب ترکیبی توسعه و عملیات

بیشتر بخوانید

دلایل، مخاطرات و مشوق‌های برون‌سپاری
به‌عنوان یک شرکت کوچک و متوسط ممکن است به این فکر افتاده باشید که بخشی از امور شرکت خود را برون‌سپاری کنید. فواید برون‌سپاری ممکن است واضح به نظر برسد.
پنج دلیل برای به‌کارگیری مشاور در انتخاب نرم‌افزار
خرید یک سیستم نرم‌افزار بزرگ سازمانی چیزی نیست که بسیاری از سازمان‌ها به‌صورت منظم انجام دهند. و چنین تصمیم حیاتی و پر تأثیری بدون تجربه بسیار کاری بس دشوار است.
پنج مسئله بزرگ استقرار نرم‌افزار مدیریت منابع سازمانی
سامانه‌های مدیریت منابع سازمانی یا بسته‌های نرم‌افزار مشابه به‌طور گسترده در کسب و کارهای با اندازه‌ها و انواع مختلف چندین سال است که استفاده می‌شود. حتی کسب و کارهای کوچک
تماس با ما

خوشحالیم اگر بتوانیم کمکی کنیم.

X
تماس بگیرید