معرفی

اکسون بر ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکارها و مؤسسات با به‌کارگیری فناوری اطلاعات متمرکز است. اکسون می‌خواهد کسب‌وکارها و مؤسسات با به‌کارگیری فناوری اطلاعات ظرفیت‌های ممکن خود را فعال کنند.

شرکت اکسون سپهر در سال 1386 بر پایه تجربیاتی از استقرار سامانه‌ها شکل گرفت و همین تجربه را مبنای اجرای پروژه‌های بزرگ سازمانی قرار داد. در ادامه خدمات برون‌سپاری و مشاوره از دل پروژه‌های استقرار بیرون آمده و به‌صورت خدماتی مستقل ارائه شدند و روابطی پایدار با مشتریان شکل گرفته است.

ارزش‌ها

اکسون معتقد است فناوری، هر نوع که باشد، باید برای بهره‌بردار آن ارزش‌آفرین باشد؛ چه مبنای این ارزش‌آفرینی نیازهای واقعی و صریح بهره‌بردار باشد چه امکانات خلاقانه فناوری پیش از آنکه نیاز بهره‌بردار به صراحت بیان شده باشد.

اکسون می‌داند راه‌حل‌ها باید تناسبی با ظرفیت بهره‌بردار داشته باشند و راه‌حل‌های پیچیده بهترین نیستند همان‌طور که راه‌حل‌های سریع و ساده هم ممکن است بهترین نباشند. در واقع مهندسی یعنی یافتن بهترین راه‌حل.

اکسون درک کرده است به‌کارگیری فناوری اطلاعات در محیطی مجزا و دورافتاده از دیگر عوامل ارزش‌آفرین نخواهد بود. بنابراین اکسون همواره سعی می‌کند در طراحی و اجرای راهکارها همه عوامل مؤثر را، به‌ویژه عامل انسانی، در نظر داشته باشد.

خدمات

گسترۀ موضوعات و خدمات در فناوری اطلاعات بسیار وسیع است اما اکسون سعی می‌کند با همکاری مؤثر و مهندسی‌شده با دیگر بازیگران این حوزه خدماتی ارزشمند و منحصربه‌فرد برای مخاطبان خود فراهم کند.

توانمندی‌ها

فعالیت تخصصی اکسون در حوزه‌ حرفه‌ای فناوری اطلاعات به این شرکت امکان داده توانایی‌ها را در زمینه تخصصی خودش کسب کند. این توانمندی‌ها اکسون را از دیگر بازیگران حوزه فناوری اطلاعات متمایز می‌کند.

تماس با ما

خوشحالیم اگر بتوانیم کمکی کنیم.

X
تماس بگیرید